Con đường tơ lụa

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Webzen.
Phien bản Muonline Season 6.3.
Cập nhật ngày 25/12/2019.